Украина
Польша
Беларусь
Россия

Спрощення життя у Польщі для студентів

Спрощення життя у Польщі для іноземних студентів


За останні десять років відбулася значна інтернаціоналізація системи отримання вищої освіти у світі. Одним із визначальних моментів такої зміни називають збільшення числа іноземних студентів в  різних країнах. Для порівняння зазначимо, що в70-х роках XX століття кількість студентів зі статусом іноземні становила приблизно 800 тисяч осіб, а в 2010 році цей показник складав вже 4,1 мільйона осіб, що складає близько 2,3% всієї чисельності студентів у світі.

В світі почалася конкуренція на іноземних студентів глобального масштабу. Не стали винятком і ВНЗ Польщі. Спеціалісти освітнього фонду під назвою «Perspektywy» відмічають, що за підсумками 2012/2013 навчального року на території Польщі в якості студентів проживало  близько 29172 іноземних громадян, без урахування учасників за програмами обміну студентами, якою є і програма «Erasmus». Таким чином в відсотковому відношенні даний показник становить у Польщі 1,74%, який планується значно збільшити найближчим часом.

З цією метою вже вжито багато реорганізаційних змін, а саме: постійно вдосконалюється якість різних освітніх програм, проводяться різноманітні рекламні акції, що є вагомим вдосконаленням освітньої системи, оскільки велика кількість випускників заохочується до побудови своєї професійної кар'єри саме на території Польщі.
Але відмітимо те, що все ж таки найбільш якісні і значні вдосконалення можливі лише тепер, коли прийнято ряд законодавчих перетворень.
З 01.05.2014 року вступив у дію новий польський закон, в якому мова йде про іноземців. В даному закону зазначається список нових можливостей щодо питань в’їзду та узаконення знаходження на території громадян інших держав.

 

Польські ВНЗ відчиняють двері для усього світу


Останнім часом у Польщі помічається значне скорочення чисельності місцевих студентів. Причинами цього є як демографічний спад в країні, так і виїзд великої кількості студентів на навчання за кордон. Таким чином, з’явилась очевидна необхідність у заповненні кількості місць в університетах Польщі, а можливим шляхом вирішення даної проблеми стало залучення іноземних студентів. Та для зацікавлення іноземних абітурієнтів потрібно було вжити певних заходів, зокрема удосконалення польської системи вищої освіти до світового освітнього рівня. Отже, польські університети мали б реальну можливість конкурувати із ведучими світовими ВНЗ.
Для досягнення даної мети польським урядом було затверджено усередині 2013 року так званий проект «Стратегія розвитку людського капіталу 2020». Мета даного проекту є підвищення чисельності іноземних студентів, що отримують освіту на території Польщі (хоча би на протязі одного курсу) до відмітки 5%. Намічений план необхідно виконати до 2020 року. З урахуванням даної стратегії в Польщі найбільш бажаною категорією іммігрантів було оголошено іноземних студентів, а також випускників з урахуванням знання польської мови, освіти та відносно легкої їх інтеграції у польському суспільстві.

Сприяли  збільшенню іноземної студентської молоді на території Польщі такі міри: значно гнучкіші правила прийому на навчання у ВНЗ, збільшення асортименту пропонуємих курсів на іноземних мовах (зазвичай англійською), адаптація навчальних планів з потребами іноземних студентів. Також польські університети збільшили свою участь у різних програмах по обміну студентами та викладачами міжнародних масштабів. Крім того було збільшено кількість рекламних акції, що мають збільшити інтерес іноземців до Польщі, підвищити бажання навчатись та працювати в країні,за її межами.

 

Відмітимо, що вісі названі заходи в основному сприяють залученню до університетів Польщі студентів із Азії та Східної Європи. Наразі серед усіх студентів Польщі приблизно 40% припадає на громадян колишнього СРСР. Із них значна частка – це українські студенти. Із Азії навчається близько 7% студентів. Було проведено дослідження як студенти-іноземці інтегруються із польським суспільством. Результати досліджень показали, що значна частина таких студентів приїздить до Польщі в надії отримати шанс на краще життя, на щось таке, що не було їм доступним у них на батьківщині, в тому числі і роботу.
Дуже важливим є те, що в багатьох випадках Польща є сходинкою до Європейського союзу. Для чого спочатку необхідно отримати вид на проживання (таким чином отримується право на поїздки по Шенгенській зоні), потім вже дозвіл для довгострокового перебування резидентів Європейського Союзу. Якщо перед іноземцями поставлена така мета, то Польща може служити для цього таким собі відправним пунктом.

 

Встановлення нових правил для перебування на території Польщі


Окрім введення чергових нових пільг для вступу іноземних студентів до польських університетів, важливими є також і відповідні легальні умови проживання. В свою чергу, вони також служать мотивацією продовжити освіту в даній країні і залишитись тут після отримання диплому. Такі умови особливе значення мають для студентів з Білорусі та України, оскільки саме з цих країн на території Польщі перебуває найбільша та найважливіша для країни частина студентів.
До вищезгаданих змін у законодавстві Польщі у студентів могли виникати проблеми з продовженням права на знаходження на території країни  певний період часу. Старі правила дозволяли надавати таке право лише на період навчання студентів, строком не більше одного року. Так, іноземні студенти повинні були подавати заву на продовження строку дії такого дозволу у строк не пізніше 45 днів до дати закінчення дозволу на тимчасове проживання або візи. При поданні заяви в назначені строки, тоді іноземний студент до того, як отримає новий дозвіл, отримував національну візу і мав дозвіл на перебування на території Польщі. Але при цьому йому було заборонено переміщуватись по Шенгенській зоні.

Якщо ж заяву не було подано в установлені строки (скоріше всього це викликане пізніми іспитами), тоді існував ризик неотримання нового дозволу вчасно. Це робило перебування студента у Польщі нелегальним, тому він був зобов’язаний покинути країну, а рішення чекати за кордоном. В разі, якщо студент на власний ризик залишався на території Польщі, він міг бути затриманим и депортованим на батьківщину. Після чого його би занесли до списку осіб, перебування яких не є бажаним на території, а також винесена йому тимчасова заборона на в’їзд до Польщі. Внаслідок таких дій виникає парадокс: ті студенти, які не встигли здати іспити до закінчення встановлених 45 днів, повинні чекати на рішення в своїй країні, через що вони втрачають можливість повторно здавати іспити «у другий строк».
Завдяки положенням нового законодавства ця проблема була вирішена. В законі встановлено правила, які дозволяють іноземним студентам подавати вищезгадану заяву в зручний для них час, поки їх перебування на території Польщі є легальним. Також законодавство скорочує строк видачі дозволу на перебування на території Польщі до п’ятнадцяти робочих днів, проти колишніх тридцяти.

Нововведенням є і те, що продовжується строк дії дозволи для тимчасового перебування у Польщі, пов’язане з отриманням освіти. Студенти інших країн у перший рік свого навчання отримують такий дозвіл на строк у п'ятнадцять місяців. Ті іноземці, які проживають у Польщі менше, ніж один рік (наприклад за стипендією), отримають такий дозвіл на весь строк навчального курсу плюс на три місяці додатковою

 

Іноземні студенти, які навчаються в Польщі на другому та всіх послідуючих курсах, отримають тимчасові види на проживання на термін у два роки (раніше видавали на один рік). Таке продовження строку перебування в Польщі має допомогти студентам в більш якісній організації свого часу. При виникненні такої потреби, студенти також зможуть без забруднень здавати екзамени «у другий строк».
Такі міри мають допомагати студентам-іноземцям в запобіганні загрози їх виключення з університету, і, як наслідок, відміни легального їх проживання на території Польщі.
Збільшення можливостей до працевлаштування

Пріоритетним напрямком роботи під час залучення іноземних студентів до польських ВНЗ є перспектива їх подальшого легального знаходження у Польщі. Тому важливо забезпечити випускників максимально зручною роботою, а також можливістю подальшого професіонального та кар’єрного розвитку, який дещо складніше було б отримати на батьківщині. Дуже помагає студентам в отриманні професійних навичок зайнятість під час навчання. Також це є вагомим плюсом під час післядипломного працевлаштування. Цей фактор можна назвати визначальним при прийнятті рішення про повернення додому, або залишення випускника у Польщі. Крім всього, іноземним випускникам надається можливість користування соціальним капіталом країни (належність їх до групи мігрантів) та культурним капіталом (володіння іноземними мовами). Під час роботи ці фактори також відіграють свою позитивну роль.

Таким чином, з метою покращення перспектив побудування кар’єри іноземних студентів, потрібно було зруйнувати різні бюрократичні перешкоди. В 2009 році було зроблено перші кроки в цьому напрямку. Тоді студенти стаціонарних відділень ВНЗ, яким було видано дозвіл для тимчасового перебування у Польщі, а також студенти польського походження (держателям «Карти поляка»), отримали можливість працювати в Польщі ще на протязі року без будь-якого додаткового дозволу. При чому раніше це було можливо лише на протязі трьох місяців (під час канікул).

Зазначимо, що новим законодавством щодо іноземних громадян – випускників університетів Польщі – були введені також гнучкіші умови їхнього доступу до ринку працевлаштування. До нинішнього часу для отримання права залишитися у Польщі після отримання диплому, іноземні студенти мали знайти собі місце роботи до того, як закінчиться дозвіл на перебування у Польщі. Таким чином, випускники, які не працювали під час навчання в університеті, побоювались через можливі проблеми щодо їх легального перебування на території країни й прагнули усунути їх шляхом укладання фіктивних шлюбів. В травні 2014 року набрав чинності новий законопроект, в якому зазначається, що випускники мають право на подання зави про дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі терміном на один рік з метою пошуку місця роботи. Такі покращення зменшать здійснення таких ризикованих дії з боку іноземних студентів.

Таке рішення вважається досить ліберальним. В основному в країнах Європейського Союзу випускникам університетів, що не знайшли роботи по закінченню терміну виду на проживання, не дозволяється залишатися на території країни, де вони навчалися з метою пошуку нової роботи або отримання нового виду на проживання терміном до півроку. Винятковими є тільки такі країни: Німеччина (тут строки встановлені у 18 місяців), а також Канада ( строки встановлені у 36 місяців). Відмітимо, що у Великій Британії дані дозволи були в 2012 році скасовані взагалі згідно з політикою обмеження імміграції. Дозволи можуть надаватися лише науковцям, які отримали ступінь доктора наук.

 

Наступні поліпшення


Усі кроки нового законодавства, безумовно, є позитивними і прямують до доступності системи вищої освіти Польщі на світовому ринку праці для іноземної молоді. Але для більшої його ефективності необхідно враховувати посилення інформаційних заходів, посилення міжнародного співробітництва, збільшення системи університетських стипендій для талановитої молоді. З прийняттям таких заходів польські університети найближчим часом будуть наповнені ще більшою кількістю студентів з-за кордону.

Не варто чекати, що з приходом іноземної молоді повністю будуть усунені демографічні проблеми країни, але все-таки іноземні студенти будуть сприяти покращенню ситуації. Крім того дана ситуація позитивне вплине на польську економіку (дослідники Європейської міграційної мережі зазначають, що названа категорія громадян приносить до польського бюджету бюджет більше ніж 400 мільйонів злотих щороку). Таким чином, залученні студентів-іноземців до польських університетів – це повністю взаємовигідна співпраця.

 

Спросить эксперта

Введите первые буквы города..

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  .d8888b.    .d8888b.    .d8888b.    .d8888b.  
d88P Y88b d88P Y88b d88P Y88b d88P Y88b
888 .d88P 888 Y88b. d88P
888d888b. 8888" 888d888b. "Y88888"
888P "Y88b "Y8b. 888P "Y88b .d8P""Y8b.
888 888 888 888 888 888 888 888
Y88b d88P Y88b d88P Y88b d88P Y88b d88P
"Y8888P" "Y8888P" "Y8888P" "Y8888P"


Enter the code depicted in ASCII art style.

Вертикальные вкладки